ติดต่อ ชาร์ม เบเกอรี่

ชาร์มเบเกอรี่ ช่วยให้เวลาของคุณเป็นเวลาแห่งความสุข

ชาร์ม เบเกอรี่ เปิดให้บริการ 3 สาขา ในจังหวัดเชียงใหม่ 

CHARM BAKERY สาขา Factory หางดง

44 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

CHARM BAKERY สาขา HQ โครงการบิสสิเนสพาร์ค

161/17 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

CHARM BAKERY สาขา HK ห้วยแก้ว

191 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200